I. Podstawowe informacje

1. Typ jednostki w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, art. 2, pkt. 9 A-F