I. Warunki konieczne do spełnienia:

1. Czy firma posiada siedzibę na terenie województwa dolnośląskiego wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działaności Gospodarczej (CEiDG)?